Thiên Long Tuyệt Thế - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Tuyệt Thế - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Tuyệt Thế
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
Sat
70
Võ Đang
2
6H30
63
Cái Bang
3
#-08#eee1eee#bCng T
59
Võ Đang
4
Boss
57
Thiên Long
5
#eee1eee#bHoi Nim
54
Tiêu Dao
6
Garen
22
Cái Bang
7
MiTChi
20
Võ Đang
8
chuottt
17
Cái Bang
9
Varden
17
Minh Giáo
10
2T
17
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private